Arka plan

İslam'daki radikal ifade biçimleri son yıllarda daha fazla algılanmakta ve kamuoyunda tartışılmaktadır. Özellikle gençlik çalışmaları ve eğitim alanlarında genç insanların radikalleşme eğilimlerinde tedbir ve müdahale sorunları giderek daha çok gündeme gelmektedir.

Oysa İslamiyete dayalı aşırıcılığın arka planları, gerçek rakamları ve ifade biçimleri hakkında edinilen bilgiler oldukça düşük bir seviyede bulunmakta iken bunlar gerçek bilgiler tarafından çok az desteklenmektedir. Aynı zamanda bu olgular çoğu kez özünde tek bir neden ile İslam dininin kendisine de bağlanır. Öylelikle de bunların, genel olarak gençlik çağındaki radikalleştirme eğilimleri ve süreçleri bağlamında veya İslamiyet, dolayısıyla da Müslümanlarla ilgili toplumsal söylemde ender yer aldıkları görülmektedir.

Aslında bir selefi ortamın oluşumu, uluslararası gelişmelere doğrudan bağlanıyor olsa da, Almanya'daki ifade biçimleri ayrılmaz bir bütün olarak buradaki topluma bağlıdır ve bu yüzden de ancak tüm toplumsal faktörler dikkate alındığında açıklanabilir.

Hedef

Hedefimiz, tedbir çalışmalarıyla aslında genç insanları bu ortama katılmalarına karşı korumaktır.

Bunun anlamı, bir yandan eğitim ve gençlik çalışmalarındaki değişik aktörlerin tipik ortam özellikleri için bir eğitime tabi tutulmaları ve diğer yandan gençlere, selefilik gibi tek anlamlılık tekliflerine karşı alternatifler sunan önlemlerin uygulanmasıdır.

Bu uğraşıda gençlere yönelik pozitif ve güçlü bir hitap şekline ağırlık veriyoruz.

Bu toplumun bir parçası olarak gençlerin algıları güçlendirilmeli, çoğulculuk ve heterojenlik ile ilişkilerinde yetkinlik kazanmalıdırlar.